Текстилна радиност је у традиционалном српком друштву, у самодовољним сеоским домаћинствима, представљала један од значајних облика привређивања.

Производњом делова покућства и одевних предмета подмиривале су се основне потребе људи- заштита од хладноће, топлоте, нечистоће. Текстилни предмети су у свом ширем културном контексту били носиоци и бројних идентитетских значења: социјалних, родних, означавали су узраст, статус, религијску и националну припадност и остало. Ткане рукотворине су имале и важну улогу у обичајном и социо-комункикацијском животу појединца и заједнице којој су припадале. Тако су се, на пример, често користиле као дарови у обредима прелаза везаним за животни циклус (нпр. даривање пешкира, прекривки, рукавица… при рођењу, на свадбама, сахранама…) што је у донекле редукованој и измењеној форми сачувано до данашњих дана.

Page Image
Page Image

Носиоци домаће ткачке радиности биле су жене.

Оне су производиле текстилне предмете за потребе појединца, породице, шире заједнице, а не – ретко и за тржиште. Жене су израђивале предмете за опремање домаћинства: вунене прекриваче (губере, шаренице, ираме, ћилиме…), пешкире, завесе, сламарице, прекривке за колевке, зидњаке, предмете постељног инвентара, као и тканине за израду одевних предмета. Доњих и горњих хаљтака народне ношње… Знатно врме у животу посвећивале су изради предмета за своју спрему и спрему блиских неудатих рођака.

Page Image

Израда текстилних рукотворина подразумевала је широк спектар знања стечених институционалним путем, традиционалним преношењем из генерације у генерацију. Ова „мултидисциплинарна“ знања данас се могу сагледати са аспекта агрономије, климатологије, геологије, технологије текстила, метрологије…

Такође, посматрајући данас поједине текстилије задивљује какав осећај за естетику и ликовност су имале нешколоване и анонимне ткаље.

Комбиновањем одговарајућих техника ткања и коришћењем складних тонова, природно бојених предива оне су стварале предмете једноставних а неретко и развијених складних орнаменталних композиција изузетне ликовне вредности на којима данас ишчитавамо комплексна колективна и лична значења.